Вы тут

нараджэнне

0 1385

Штогод у Ашмянскім раёне нараджаецца 400 немаўлят

Дзіўная арыфметыка тлумачыцца проста.

0 1668

Праходзіць акцыя «Белая Русь» — з любоўю да дзяцей»

52 дзі­ця­ці на­ра­дзі­лі­ся ў Мін­ску ў Дзень Не­за­леж­нас­ці.

0 656

Першая дзяўчынка за сто гадоў

Амерыканскай сям'i Андэрдаль упершыню з 1914 года атрымалася перапынiць суцэльную паласу нараджэння хлопчыкаў, паведамляе Fox News.

0 588

На­ра­дзіц­ца ў Дзень Не­за­леж­нас­ці

Сён­ня стар­туе тра­ды­цый­ная даб­ра­чын­ная ак­цыя гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­лая Русь» у го­нар Дня Рэс­пуб­лі­кі — «З лю­боўю да дзя­ц