Вы тут

канферэнцыя

Абуць гумовыя боты і ісці здабываць журналісцкі досвед
0 1054

Абуць гумовыя боты і ісці здабываць журналісцкі досвед

Напярэдадні адбылася канферэнцыя, прысвечаная юбілею «Сельской газеты».

Ад­лег­ласць — не пе­ра­шкода
0 545

Ад­лег­ласць — не пе­ра­шкода

Канферэнцыя, пры­све­ча­ная са­дзей­ні­чан­ню ганд­лю, ін­вес­ты­цы­ям, пра­цоў­на­му ўза­е­ма­дзе­ян­ню і раз­віц­цю ту­рыз­му ад­была­ся