Вы тут

Залатая наша Даша!


Лік узнагародам беларускай зборнай адкрыты

1Вось і да­ча­ка­лі­ся! Бія­тла­ніст­ка Да­р'я До­мра­ча­ва ўпер­шы­ню ў сва­ёй кар'­е­ры за­ва­я­ва­ла алім­пій­скі за­ла­ты ме­даль. Доўгія га­ды ўпар­тых трэ­ні­ро­вак, пе­ра­мож­ных по­клі­чаў, не­пры­ем­ных за­ўваг кры­ты­ка­наў, го­нак, якія ад сто­мы за­вяр­шала ле­жа­чы на сне­зе... Яна муж­на прай­шла праз усё гэ­та, каб учо­ра, пад штуч­ным со­чын­скім асвят­лен­нем, на­заўж­ды ўпі­саць сваё проз­ві­шча ў алім­пій­скую гіс­то­рыю. Як ака­за­ла­ся, спрынт, які Да­ша за­вяр­шы­ла на 9-м рад­ку, быў толь­кі за­пеў­кай. Са­праўд­ную фе­е­рыю До­мра­ча­ва прытрымала на гон­ку пе­ра­сле­да­ван­ня. Яна лі­та­раль­на не па­кі­ну­ла шан­цаў апанентам, зра­бі­ла адзін про­мах і да­лё­ка ада­рва­ла­ся ад сва­ёй не­пры­мі­ры­май са­пер­ні­цы з Нар­ве­гіі Ту­ры Бер­гер. Яе нель­га бы­ло спы­ніць. У гэ­ты дзень ёй на­ка­на­ва­на бы­ло стаць пер­шай.

З бліскучай пе­ра­мо­гай, Да­р'я!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

У пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны зацятыя баi разгарнулiся пры абароне Барысава — старадаўняга беларускага горада на Бярэзiне. 

Грамадства

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

«Лічбавыя жулікі», якія здымаюць грошы з чужых банкаўскіх карт, звычайна маскіруюцца пад інтэрнэт-рэсурсы, вартыя даверу.