Вы тут

Заслаўе

0 1729

У Заслаўі стартаваў чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ

Беларусь прадстаўляюць чатыры дзясяткі весляроў.

0 1152

Адкуль дзічына на кухні?

У кар'еры пад Заслаўем дзяржінспектары знайшлі чатыры мяхі з рэшткамі двух дзікоў. 

0 1157

У Заслаўі памоляцца за маці

11 кастрычніка, напярэдадні Дня маці і Пакрова Прасвятой багародзіцы, у Мінскай вобласці пройдуць урачыстыя мерапрыемствы "Матуля родная -- выток ж

0 1245

У гос­ці да Раг­не­ды

Чым За­слаўе пры­ва­біць гас­цей на Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства

0 1417

Калі ажывае казка...

Караткевіча ўвасобілі ў дрэве

0 1163

Бе­ла­рус­кая ва­да вы­зна­чыць леп­шых

  У За­слаўі рас­па­чаў­ся VІ чэм­пі­я­нат све­ту па вес­ла­ван­ні на бай­дар­ках і ка­ноэ ся­род сту­дэн­таў

0 1297

За­слаў­скія карагоды

Фотафакт: Ад­но з са­мых лю­бі­мых свят — Ку­пал­ле — у гэ­тыя вы­хад­ныя ад­зна­ча­ла ўся Бе­ла­русь.

0 3162

Купалле ў Заслаўі

Адно з самых любiмых свят Купалле ў гэтыя выхадныя адзначала ўся Беларусь.

0 914

Вя­лік­дзень у За­слаўі

Фотафакт: За­слаўе, адзін з са­мых ста­ра­жыт­ных га­ра­доў на­шай кра­і­ны, так­са­ма су

0 995

Слава Заслаўя

Го­рад, дзе жы­ве му­зы­ка