Вы тут

Натхненне

Пра насенне ды натхненне
0 1335

Пра насенне ды натхненне

Пачынаючы з першага дня вясны ў транспарце і на вуліцах горада, па традыцыі, з’яўляецца ўсё больш і больш жанчын розных узростаў з кветкамі ў руках. Яны любуюцца імі, нюхаюць час ад часу і загадкава ўсміхаюцца. Дарэчы, з 1 да 10 сакавіка ў Цэнтральным батанічным садзе сталіцы праходзіць выстава кветак. У адным памяшканні спецыялісты сабралі чароўныя гіяцынты, далікатныя крокусы, сонечныя нарцысы і, вядома ж, цюльпаны...

Як беларускія літаратары пісалі пра завіруху
0 994

Як беларускія літаратары пісалі пра завіруху

«У бубны дахаў вецер б'е».  

Ірына Дарафеева: Усё пачынаецца з любові
0 1297

Ірына Дарафеева: Усё пачынаецца з любові

Спявачка расказала, чым вымярае поспех і дзе знаходзіць натхненне.

#Яжмаці. Зубачыстка натхнення
0 916

#Яжмаці. Зубачыстка натхнення

На ранішніках не вытрымліваю і плачу. Крадком...

0 3276

Крыніца натхнення

Раней, прыехаўшы ў родную хату, думала больш пра тое, як бы гэта хутчэй усе справы парабіць ды заваліцца пад куст у цянёк з цікавай кніжкай ды прысмакамі. 

0 1349

Беларускі тыдзень моды: творчасць, натхненне і прыгажосць

На­тоўп гас­цей імк­нец­ца хут­чэй за­няць мес­цы ся<

0 951

Крыніца натхнення заўсёды пад рукой

Кож­ны ча­ла­век зна­хо­дзіць свой спо­саб ад­люст­ра­ван­ня ўнут­ра­на­га све­ту: хтось­ці ма­люе, нех­та пі­ша вер­шы.

0 1029

Кры­ніч­ка на­тхнен­ня

Ба­дай кож­на­му ча­ла­ве­ку, хто больш ці менш звя­за­ны з твор­час­цю, зна­ё­ма гэ­та страш­нае сло­в