Вы тут

кляшчы

0 959

У Брэсце зафіксаваны ўкусы кляшчоў

Першы выпадак у гэтым годзе зафіксаваны 31 студзеня.

0 1064

Вы не ад­ны ў хмыз­ня­ку

Кля­шчы мо­гуць су­стра­кац­ца паў­сюль, дзе ба­га­та рас­лін­нас­ці — у ле­се, пар­ку, скве­ры.

0 2160

Куслівыя насякомыя

Тэ­ма сё­лет­ня­га Су­свет­на­га дня зда­роўя (ад­зна­чаў­ся 7 кра­са­ві­ка) — транс­мі­сіў­ныя хва­ро­бы.

0 806

КЛЯШЧЫ АТАКУЮЦЬ ГРЫБНІКОЎ І ДАЧНІКАЎ

Энтамолагі б'юць трывогу: на Брэстчыне назіраецца небывалая актыўнасць кляшчоў.