Вы тут

заробкі

Белстат падлічыў заробкі
0 756

Белстат падлічыў заробкі

Навукоўцы і радыёвядучыя сталі атрымліваць амаль на траціну больш.

Дзе­ці па­він­ны ра­зу­мець, што гро­шы трэ­ба за­раб­ляць
0 472

Дзе­ці па­він­ны ра­зу­мець, што гро­шы трэ­ба за­раб­ляць

Пра гэ­та за­явіў на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Сяр­гей Дуб­коў пад­час пра­вя­дзен­ня ак­цыі «Твае пер­шыя ф

Работнiкам дашкольнай адукацыi паднiмуць заробкi
0 492

Работнiкам дашкольнай адукацыi паднiмуць заробкi

Павышэнне заробкаў у сiстэме дашкольнай адукацыi можа адбыцца ўжо з 1 студзеня 2014 года.