21 верасня, панядзелак

Вы тут

захворванне

0 1454

Як перамагчы залежнасць ад залежнага і пачаць жыць?

Блізкія стасункі - гэта цалкам наш выбар!

0 542

«Хра­ніч­ныя» мін­да­лі­ны бу­дзем вы­да­ляць

Адэ­но­і­ды — за­хвор­ван­не, якое вель­мі рэд­ка су­стра­ка­ец­ца ў да­рос­лых, ча­го не ска­жаш пра дзя­цей. Ча­му так ад­бы­ва­ец­ца?