25 верасня, пятніца

Вы тут

загінулі

0 852

У Лагойскім раёне перавярнулася лодка

Мужчына і дзяўчынка загінулі, хлопчык выратаваны.

0 329

У ААН на­зва­лі коль­касць за­гі­ну­лых на ўсхо­дзе Укра­і­ны

З па­чат­ку сі­ла­вой апе­ра­цыі на ўсхо­дзе Укра­і­ны за­гі­ну­лі са­ма ме­ней 1129 мір­ных жы­ха­роў, па­ра­не­ны амаль 3,5 ты­ся­чы, больш за 10