Вы тут

Васіль Быкаў

0 659

Васіль Быкаў: напамін пра Вялікую Севярынку

Сён­ня ў му­зеі-да­чы на­род­на­га пісь­мен­ні­ка Бе­ла­ру­сі Ва­сі­ля Бы­ка­ва ў па­сёл­ку Жда­но­ві­чы-6 прой­дзе су­стрэ­ча, пры­све­ча­ная 7

0 3965

Пра Васіля Быкава і нас

Як ставімся да спадчыны народнага пісьменніка Беларусі і былога жыхара Гродна?

0 593

«Гонар не мінае»

Гэ­ты­мі сло­ва­мі Ула­дзі­мі­ра Ка­рат­ке­ві­ча мож­на вы­зна­чыць асо­бу пісь­мен­ні­ка Ва­сі­ля Бы­ка­ва.

0 691

«Шчасце — не месца, куды можна прыйсці»

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Алена БЕРАСНЕВА падзялілася ўласным рэцэптам жыццярадаснасці і распавяла, як да яе трапіла ручк

0 1988

Юры Станкевіч: "Роля пісьменніка — спыніць маральнае падзенне чалавека"

Чалавека з прынцыпамі, акрэсленай жыццёвай пазіцыяй можна любіць, ці не любіць, калі погляды не супадаюць.