Вы тут

Ва­дзім Гігін

0 4587

Інстытут прэзідэнцтва ў кантэксце 25-годдзя беларускай Канстытуцыі

Круглы стол на гэтую тэму правялі ў Доме прэсы з удзелам парламентарыяў.

0 2847

«Беларуская савецкая рэспубліка павінна была з'явіцца ў 1917 годзе»

Размова пра нашу дзяржаўнасць — пра яе герояў, перамогі і паражэнні.

0 1227

Вадзім Гігін: Паважаю журналістаў «Звязды» за прафесіяналізм

«У мяне да «Звязды» асаблівая любоў таму, што гэта самая інфармацыйна насычаная газета ў нашай краіне».

0 893

Што моладзь можа палепшыць у «агульным доме»?

Пра гэ­та іш­ла га­вор­ка пад­час аб­мер­ка­ван­ня чар­го­ва­га эта­пу пра­ек­та БРСМ

0 474

Май­стар-кла­сы ад про­фі

ІХ Бе­ла­рус­кі між­на­род­ны ме­ды­я­фо­рум «Парт­нёр­ства ў імя бу­ду­чы­ні: рэа­ліі гла­баль­на­га с