25 верасня, пятніца

Вы тут

Сяр­гей Куркач

0 848

Нам не «да лямпачкі»

Рас­ход элект­ра­энер­гіі бы­та­вых пры­бо­раў кла­саў А і В мо­жа ад­роз­ні­вац­ца больш чым у 2,5 ра­за.