Вы тут

Сяргей Фадзін

Чаму кожнае меркаванне мае права на існаванне?
0 2083

Чаму кожнае меркаванне мае права на існаванне?

Спецыялісты вылучаюць чатыры кампетэнцыі, найбольш запатрабаваныя ў сучасным свеце: камунікацыя, кааперацыя, крытычнае мысленне і крэатыўнасць. 

Як настаўнiку не стаць «аў­тсай­дарам» у гра­мад­стве?
0 705

Як настаўнiку не стаць «аў­тсай­дарам» у гра­мад­стве?

Што ру­хае ма­ла­ды­мі людзь­мі, якія па­сту­па­юць на пе­да­га­гіч­ныя спе­цы­яль­нас­ці? Ча­му ў на­стаў­ні­кі не ідуць леп­шыя вуч­ні?