Вы тут

Прыпяць

0 441

На беларуска-ўкраінскім Палессі з'явілася 20 грамадскіх экалагічных пастоў

Школьнікі і настаўнікі сочаць за станам малых рэк Прыпяці.  

0 1366

Палеская Амазонка

У час вясновай паводкі Прыпяць выглядае асабліва прыгожай.

0 768

На Прыпяці адбываецца птушыны ток

У маі на пойме Прыпяці можна назіраць мноста мігруючых кулікоў. 

0 893

Як праехаць на Красную плошчу?

Неаднойчы шчасціла мне бываць у Тураве — адным з самых старажытных гарадоў Беларусі.

0 1893

Чаму рыбакі супраць арэнды ўчастка Прыпяці

Наш карэспандэнт паспрабаваў высветліць, у чым заключаюцца прычыны канфлікту.

0 997

Вялікай паводкі сёлета не чакаюць

Але небяспека талых вод захоўваецца.

0 1896

Палессе склікае сяброў карагод

Ёсць мясціны, дзе толькі марыш пабываць, разглядаючы каляровую карту свету.

0 611

Цеп­ла­хо­дам з Брэс­та ў Кіеў...

...а ў перс­пек­ты­ве — з Бал­тый­ска­га мо­ра ў Чор­нае

0 648

Уз­доўж ра­кі па­мя­ці

Ра­даў­ні­ца ў ад­се­ле­най чар­но­быль­скай зо­не па­чы­на­ец­ца з кант­роль­на-пра­пуск­ных пунк­таў.

0 601

«Вы­жы­лі. Ця­пер прос­та жы­вём»

У Ва­ле­рыя Шля­гі, стар­шы­ні На­раў­лян­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, знач­ны ска­чок кар'­е­ры су­паў з д

0 550

Патануў, ратуючы ўнучку

У Пінскім раёне мужчына загінуў, ратуючы з вады сваю ўнучку.

0 913

Запаведны свет палескай амазоніі

Спакойны і велічны, як і ўся прырода беларускага Палесся, амаль на 190 тысячах гектараў размясціўся Прыпяцкі дзяржаўны ландшафтна-гідралагі