Вы тут

Польша

0 544

На Грунвальд! Са сваімі палаткамі

У на­шай су­сед­кі Поль­шчы га­да­ві­на Грун­валь­дскай біт­вы заў­сё­ды шы­ро­ка ад­зна­ча­ец­ца.