Вы тут

Недахоп сну

0 393

Не­да­хоп сну па­раў­наль­ны з ал­ка­голь­ным ап'я­нен­нем

З‑за не­да­хо­пу сну ў ар­га­ніз­ме па­вы­ша­ец­ца кан­цэнт­ра­цыя стрэ­са­ва­га гар­мо­ну кар­ты­зо­лу.

0 704

Празмернасць сну не менш не­бяс­печ­ная, чым яго не­да­хоп

Пра шко­ду не­да­хо­пу сну ўра­чы ка­жуць па­ста­ян­на.

0 321

Недасып — асноўная прычына сусветнай эпідэміі атлусцення

Недахоп сну змяняе актыўнасць мозга, што прыводзіць да ўзмацнення голаду і непераадольнай цягі да каларыйных прадуктаў.