Вы тут

Мір

0 509

Што паглядзець у былым яўрэйскім квартале Міра

Многія пабудовы атрымалі другое жыццё.

0 1470

Гісторыкі спадзяюцца знайсці дакладную дату заснавання Мірскага замка

Вызначыць дакладны час з'яўлення на Беларусі вядомага абарончага збудавання дагэтуль немагчыма, хоць розных гіпотэз існуе шмат.

0 1115

Елі смаўжоў, секліся на шаблях, чыталі вершы

Чым займаліся на ваенна-гістарычным фестывалі ў Міры.

0 609

Ваенна-гістарычны фестываль захопіць Мір 7-8 ліпеня

Яго госці перанясуцца ў далёкі 1812 год.

0 984

Чаму важна захаваць стабільнасць

Падчас нядаўняй рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць кіраўнік дзяржавы заявіў: сітуацыя ў краіне кантралюецца. 

0 1898

У Мірскім мастацкім каледжы адраджаюць старажытныя рамёствы

Мірскі мастацкі прафесійна-тэхнічны каледж — гэта асаблівы свет. 

0 1695

Усе дарогі вядуць у... Мір

Дырэктар замкавага комплексу — пра даследчыцкія амбіцыі і навуковыя адкрыцці.

0 2864

Утрымаць мір

Самай вялікай драмай мінулага тыдня стала найбольш сур'ёзнае абвастрэнне становішча за апошнія дваццаць гадоў у раёне Нагорнага Карабаха.

0 534

Па­да­ру­нак ад радыё «Мір»

У го­нар Дня го­ра­да і па­чат­ку вя­шчан­ня ра­дыё «Мір» у Го­ме­лі ўся «мір­ная» ка­ман­да рых­туе для га­мяль­чан вя­лі­кі па­да­ру­нак — дыс­ка

0 2293

Га­ра­ды-ста­лі­цы Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства

  По­лацк — 1994 і 2003 га­ды

0 777

Дас­ка­на­ласць мі­ру — у піль­нас­ці

Ума­ца­ван­не ўз­бро­е­ных сіл — не мі­лі­та­рызм, а га­ран­тыя бяс­пе­кі цывільнага на­сель­ніц­тва