Вы тут

машына часу

Машына часу з Муравы
0 835

Машына часу з Муравы

Яна працуе на невычарпальным паліве — энергіі творчасці вясковых майстроў. 

0 1186

Марлокі

Юры Стан­ке­віч не пер­шы, хто ў сва­ёй твор­час­ці на­тхніў­ся «Ма­шы­най ча­су» Гер­бер­та Уэл­са, дзе гэ­тыя са­мыя мар­ло­кі ўпер­шы­ню з'я­