Вы тут

генерал

0 2146

Доўгае вяртанне

У гэтыя дні ўспамінаюць Тадэвуша Касцюшку. Герой 2 кантынентаў, брыгадны генерал арміі ЗША, ганаровы грамадзянін Францыі і Польшчы, наш зямляк, бо сябе ён называў ліцвінам.

0 1703

Творца Перамогі Аляксей Антонаў

...Ёсць два шырока распаўсюджаныя міфы пра Вялікую Айчынную вайну. 

0 1107

Школа будучых генералаў

Паступленне на факультэт Генеральнага штаба не гарантуе генеральскіх пагонаў, але шанц павялічваецца шматкроць.

0 712

Слу­жыць так, каб ні­ко­лі не да­вя­ло­ся ва­я­ваць

Ума­ца­ван­не бяс­пе­кі дзяр­жа­вы — пра­цэс бес­пе­ра­пын­ны

0 600

Без бе­лых плям

Унук ге­не­рал-ма­ё­ра Іва­на Ла­за­рэн­кі збі­ра­ец­ца на­пі­саць кні­гу аб не­вя­до­мых ста­рон­ках жыц­ця свай­го ге­ра­іч­на­га дзе­да