Вы тут

арганічная ежа

0 1696

Прыняты закон «Аб вытворчасці і абароце арганічнай прадукцыі»

Што зменіцца да яго ўступлення ў сілу і што робіцца ўжо зараз?

0 1064

В Горках искали пути развития органического сельского хозяйства

Редко встретишь такое бесспорное единодушие между государством, бизнесом, потребителем и международными объединениями, как в вопросе развития органического сельского хозяйства. 

0 429

Ар­га­ніч­ныя пра­дук­ты ўсё ж больш ка­рыс­ныя

Уні­вер­сі­тэт Нью­кас­ла па­ста­віў кроп­ку ў спрэч­ках ад­нос­на ка­рыс­ці ар­га­ніч­ных пра­дук­таў хар­ча­ван­ня (вы­раб­ле­ных без вы­ка­ры­ст