Вы тут

«Столькі выдумкі ў народзе...» Добры жарт заўсёды ў модзе!


Як нараджаюцца традыцыі? Ды рэч вядомая: нешта робіцца першы раз, а потым як быццам і выбару няма — трэба вяртацца, рабіць яшчэ і яшчэ. Так атрымалася са звяздоўскім «...Народам на провадзе!», так — з конкурсам на лепшы подпіс да здымка. Чытачы (ці паверыце — гадоў з дваццаць ужо!) практыкуюцца: нешта прыдумляюць, дасылаюць у рэдакцыю... Лепшыя варыянты потым друкуюцца, аўтары найлепшых — узнагароджваюцца квартальнай падпіскай на «Звязду»... Усё, здавалася б, добра, адзінае...

Здымак друкуецца раней, пераможцы называюцца  пазней...

І толькі ў апошнім нумары года «карцінка поўная». Усмешачку!


«Месцы ёсць — з дурною славай,

Ды «разумным» — абы сплаваць...»

У працоўны час Мікіта

На прыроду вывез

«світу»:

Нехта смажыць

шашлычкі,

Нехта з вудай ля ракі,

Хтось падаўся у грыбы,

Хто — ўдваіх —

яшчэ куды...

А ў Мікіты нуль турботаў:

Спіць хлапец

і сушыць боты.

Мікалай Касмачэўскі, г. Наваполацк

 

— Ты, вятрыска, раскажы,

Дзе і з кім цяпер мужы?

— Ды пілі гарэлку, піва...

Як заўсёды, не хапіла...

Па дабаўку

па Віллі

Дружна ў краму паплылі,

І занесла малайцоў

Проста ў лапы пагранцоў.

Любоў Чыгрынава, г. Мінск

 

Кіроўца, едучы з работы,

Пад прыдарожныя кусты

Адкінуў гумавыя боты,

А мог — крый божа — капыты.

Карына Цануніна, г. Вілейка

 

Боты, што купіў Пятро,

Прапускаюць «аш два о».

А калі прамочыш ногі,

Няма лепшай дапамогі,

Чым «цэ два

аш пяць о аш».

Ды кіроўца — не алкаш.

І ДАІ «пасе» дарогі...

Значыць, трэба церці ногі.

Мікалай Старых, г. Гомель

 

«Муж званіў з камандзіроўкі,

Што купіў сабе абноўкі...»

Пачала рамонт

кватэры —

Мігам зніклі кавалеры...

Ты ж —

як хочаш:

клей шпалеры,

Столь бялі

і вешай дзверы,

Мяняй плітку, унітаз...

Ці хаця б —

не засмучайся,

У аб'явы учытайся:

Можа, прыйдзе...

муж на час?

Валерый Гаўрыш, г. Чавусы

 

Маляра, красуню Леру,

Пакідаюць кавалеры.

Канстанцін пайшоў

да Танькі,

Бо яна працуе ў банку.

Павел —

у дакторкі Томы

(Тая носіць спірт

дадому).

Не злажылася

й з Антосем,—

Паху фарбы не выносіць.

Мікалай Старых, г. Гомель

 

Распышэлі

Тома з Грышам:

Мы сягоння

нуварышы,

Трэба нам такі палац,

Што не мела

 нават знаць...

І муштруюць рабацяг:

Тут не гэтак,

там — не так.

Заганялі да знямогі:

Не дай божа свінням рогі!

Любоў Чыгрынава, г. Мінск

 

Муж званіў

з камандзіроўкі,

Што купіў сабе абноўкі...

Ёй жа

трэба столь бяліць,

А галовачка —

баліць:

Для каго

ён там прыбраўся?

Мо, крый божа,

закахаўся?

Што ён есць?

Дзе ляжа спаць?

Як дадому прычакаць?

Мікалай Касмачэўскі, г. Наваполацк


«Ля ракі на гэты раз

Ясь знайшоў... процівагаз»

З прамзоны

ці не першы раз

На хутар выехаў Сярожа.

На твар надзеў процівагаз —

Азонам дыхаць ён не можа.

Наталля Шкут, в. Прудок, Светлагорскі раён

 

Той, хто любіць пахі лета

Ды хвароб баіцца,

Хай запомніць,

што вось гэтак

Можна бараніцца:

Усцягнуў процівагаз —

І гуляй, як дзікабраз.

Мікола Кісель, г. Мінск

 

Паглядзіце, ягамосці, —

Гэта з будучыні госці...

Стрэнеш недзе

ды сам-насам —

Каб не стаў заікам часам.

Валянціна Гудачкова, г. Жыткавічы

 

Не пабіла грады градам,

Не пужаў нажом бандыт...

Ясь застаўся з голым задам

Праз даляравы крэдыт.

Любоў Чыгрынава, г. Мінск

 

Ля ракі на гэты раз

Ясь знайшоў... процівагаз

І на кумпал свой надзеў...

Да сябе кіруе ў хлеў...

Кажа: «Ўсякая драбніца

Калі-небудзь ды згадзіцца...»

Ну а я зрабіў выснову:

Перад намі Плюшкін новы.

Мікалай Старых, г. Гомель

 

«Ёсць ідэя ў дзеўкі Веры,

Як прывабіць кавалераў...»

Столькі выдумкі ў народзе...

Чыгункі — глядзіце — ў модзе!

Хто іх выкінуў учора,

Аж чарнее сёння з гора!

Я вось здымак разглядаю —

Толькі локці не кусаю:

Каб наперад моду знала,

Я б таксама шыкавала!

Ніна Кандрашонак, г. Петрыкаў

 

Зацікавіў дзевак новы

Невядомы быт вясковы.

А таму мінчанка Жанка

Не паненка ўжо — сялянка.

Ў кухні бачыць чыгуны:

Можа, служаць як званы —

Каб склікаць людзей

на збор?

Можа — галаўны убор?

Мікалай Старых, г. Гомель

 

Аддаём даніну модзе:

Ледзь вясна —

без шапак ходзім.

А калі мароз знянацку?

Ці мяцеліца, снягі?

Трэба, значыць, уцяпляцца,

А то вымерзнуць мазгі!

Віктар Сабалеўскі, г. Узда

 

Закарцела неяк Свеце

Зоркай стаць у інтэрнэце,

Ідэя фікс —

ні даць, ні ўзяць —

Болей лайкаў атрымаць.

Ёй, каб спраўдзіць

гэту мару,

Чыгунок і той да твару!

Наталля Шкут, . Прудок, Светлагорскі раён

 

У каго «кацёл» не варыць,

Таму новенькі падараць...

Затаварылася крама —

Рознай можа быць рэклама.

Валянціна Гудачкова, г. Жыткавічы


«З кірмашу без бабы дзед прыкаціў дадому...»

Рэкс трымае

пад сакрэтам,

Што ляжыць у возе гэтым.

Можа, грошы,

можа, дровы

Пад пасцілкай

адмысловай...

Каб пажыць

хоць трохі ў шчасці,

Шмат спрабуючых украсці.

Сужэнцы Астроўскія, г. Мінск

 

«Жулік спец!»

ды «Жулік ас...»

«Жулік выцягне калгас!»

Спадзяваліся — дарма,

Бо й каня ужо няма!

...Цюцька

так бы не сказаў —

Не па ім маркоціцца:

Гаркне з воза сваё «гаў!»,

І хай Мурка носіцца.

Ніна Бурко, в. Капланцы, Бярэзінскі раён

 

Прыязджайце,

 ягамосці,

У сядзібу дзядзькі Косці!

Жыўнасць

розная

тут ёсць

Ды чысцюткае паветра.

І адна у горле «косць»:

А куды ж

схадзіць да ветру?

Любоў Чыгрынава, г. Мінск

 

Мурка з Жучкай

свайму дзедку

Памагалі цягнуць рэпку,

Сцераглі усё, што сеяў,

Ад мышэй і ад зладзеяў.

Вось і дзед перад зімою

Забірае іх з сабою —

Не кідае ў чыстым полі

Зімаваць адных на волі.

Мікалай Старых, г. Гомель


Любіць Пеця шашлычкі,

паляндвіцу, кумпячкі...»

У загончыку Ігнат

Дрэсіруе парасят:

Пятачкі пазадзіраюць,

Па камандзе падбягаюць...

На арэну павязе?

Ці...

быць салу-каўбасе?

Іна Алісевіч, в. Мякаты, Уздзенскі раён

 

У вясковым у двары —

Мытная застава.

Іншаземцы-вепрукі

Добра знаюць справу.

Як паедзеш каштаваць

З душамі аладкі,

То з кішэні даставай

Свінкам... шакаладкі.

Іван Сіманёнак, г. Паставы

 

Скажу вам праўду,

не зманю:

З прывагай будзеш

і з прыплодам,

Калі в'етнамскую

свінню

Карміць цукеркамі

заўсёды.

Карына Цануніна, г. Вілейка

 

Паважаю я свіней,

Што ў маёй суседкі.

Бо не ў кожнага

з людзей

Чыстыя шкарпэткі.

Валерый Гаўрыш, г. Чавусы

 

Свінням гэткае пароды

Ў нас прастора

і выгоды:

Загародку ў двары

Ладзім мы,

гаспадары.

Каб з падворка

не ўцяклі,

Каб здаровымі былі:

Каб не чуць

і век не бачыць,

Што такое грып

свінячы!

Мікалай Касмачэўскі, г. Наваполацк


Апошні (у прыватнасці, сёлета) агляд конкурснай пошты і, адпаведна, здымак, да якога трэба прыдумаць подпіс, змешчаны 4 снежня. Даўнавата — многія з чытачоў ужо даслалі свае творы і творыкі. Многія, хочацца верыць, яшчэ дашлюць, бо конкурс, як вы зразумелі, будзе працягвацца (нічога ж не зробіш — традыцыя). А гэта значыць, што далучыцца да кагорты яго ўдзельнікаў (згадзіцеся: цуд якая кампанія, дзе многія ўжо знаёмыя — спісваюцца-стэлефаноўваюцца, нават сябруюць) аніколі не позна. Так што пішыце: варушыце мазгамі, варушыцеся самі! І тады мы сустрэнем не толькі 2020-ы, але і...

Адной з нашых адданых чытачак днямі споўніцца сто! Бяда ў чалавека: трэба пашпарт мяняць! Дык і ў вас хай большай не будзе!

...Што да «Звязды», то яна, як вы ведаеце, з 1917-га!

І пры гэтым па-ранейшаму прымае і кампліменты, і віншаванні накшталт (ад спадарыні Валянціны Гудачковай):

Не стамляйся ж ты, стогадовая!

Да людзей прыходзь заўжды

новая!

Бо з табою сіл прыбаўляецца,

Што задумаеш — атрымаецца!

Вось за гэта ўжо можна выпіць! І жыць далей — дасць бог, са «Звяздой»!

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.