Вы тут

Прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме


Тэ­ле­фон­ныя лі­ніі ў су­бо­ту з 9.00 да 12.00 пра­вя­дуць:

  • на­мес­нік стар­шы­ні БРЭСЦ­КА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Анд­рэй Ана­то­ле­віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;
  • стар­шы­ня ВІ­ЦЕБ­СКА­ГА аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзі­мір Ула­дзі­мі­ра­віч ЦЯ­РЭНЦЬ­ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
  • кі­раў­нік спраў ГО­МЕЛЬ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Але­на Ула­дзі­мі­ра­ўна КЛІЧ­КОЎ­СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;
  • на­мес­нік стар­шы­ні ГРО­ДЗЕН­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Вік­тар Анд­рэ­е­віч ЛІС­КО­ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МА­ГІ­ЛЁЎ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Рус­лан Вік­та­ра­віч ПА­РХА­МО­ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА абл­вы­кан­ка­ма Сяр­гей Пя­тро­віч НЕ­ЎМЯР­ЖЫЦ­КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;
  • пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА гар­вы­кан­ка­ма Фё­дар Вік­та­ра­віч РЫ­МА­ШЭЎ­СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Аб гэтым заявіў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Валянцінай Мацвіенка.

Грамадства

Як Брэст рыхтуецца да святкавання свайго 1000-годдзя

Як Брэст рыхтуецца да святкавання свайго 1000-годдзя

Афіцыйныя святкаванні і асноўныя мерапрыемствы гарадскога Міленіума пройдуць 6—8 верасня.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра ляльку з секс-шопа, галубоў на ігрушы і дзяўчынку, якая схавала пашпарты.