Вы тут

Па­мёр Да­на­тас Ба­ні­о­ніс


Учо­ра на 91-м го­дзе жыц­ця па­мёр у баль­ні­цы вя­до­мы лі­тоў­скі ак­цёр і рэ­жы­сёр, на­род­ны ар­тыст СССР Да­на­тас Ба­ні­о­ніс. Вя­до­ма, што ў апош­ні час у Ба­ні­о­ні­са бы­лі праб­ле­мы з сэр­цам, два дні та­му з ім зда­рыў­ся ін­сульт.

3Да­на­тас Юо­за­віч Ба­ні­о­ніс на­ра­дзіў­ся ў Каў­на­се ў 1924 го­дзе, а ў 1940-м да­лу­чыў­ся да тру­пы рэ­жы­сё­ра Юза­са Міль­ці­ні­са, з якой пе­ра­браў­ся ў Па­ня­ве­жыс. На сцэ­не гэ­та­га не­вя­лі­ка­га тэ­ат­ра ар­тыст пра­пра­ца­ваў 60 га­доў. Ся­род яго са­мых пры­кмет­ных ро­ляў бы­лі Бан­ка ў «Мак­бет», Тэс­ман у «Ге­дэ Габ­лер», Ла­мен у «Смер­ці ко­мі­ва­я­жо­ра».

У кі­но Ба­ні­о­ніс дэ­бю­та­ваў у 1959 го­дзе ў філь­ме «Адам хо­ча быць ча­ла­ве­кам», а вя­до­масць і пер­шую Дзяр­жаў­ную прэ­мію СССР яму пры­нес­ла ро­ля ў філь­ме «Ні­хто не ха­цеў па­мі­раць» (1966). У 1969-м ён зняў­ся ў «Мёрт­вым се­зо­не», у 1971-м — у «Ка­ра­лі Лі­ры», у 1972-м — у «Са­ля­ры­се», у 1975-м — ва «Уцё­ках міс­та­ра Мак-Кін­лі» (яшчэ ад­на Дзяр­жаў­ная прэ­мія).

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Лiцэнзiя агенцтва «Гатовыя рашэннi» скасавана, «Iмперыi нерухомасцi» — прыпынена, а «Тваёй сталiцы» выпiсана прадпiсанне.

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на выбарах Прэзідэнта.

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.