29 верасня, аўторак

Вы тут

Без грандаў, але з шанцамі


 

БА­ТЭ па­тра­пі­ла на да­не­цкіх гар­ня­коў, «Ды­на­ма» на «Фі­я­рэн­ці­ну»

Дзя­ку­ю­чы пос­пе­хам БА­ТЭ ў Лі­зе чэм­пі­ё­наў і мінск­ага «Ды­на­ма» ў Лі­зе Еў­ро­пы ўпер­шы­ню дзве бе­ла­рус­кія ка­ман­ды згу­ля­юць у гру­па­вой ста­дыі еў­ра­куб­каў. Лё­са­ван­не ад­пра­ві­ла ба­ры­саў­чан у гру­пу «Н», дзе бе­ла­ру­сам прый­дзецца згу­ляць з да­не­цкім «Шах­цё­рам», пар­ту­галь­скім «Пор­ту» і іс­пан­скім «Ат­ле­ты­кам» з го­ра­да Біль­баа. Усе сапернікі з імёнамі, тытуламі, аднак і з імі можна змагацца. А вось «Ды­на­ма» жэ­ра­бя вы­зна­чыў у са­пер­ні­кі (гру­па «К») грэ­час­кі ПА­ОК, фран­цуз­скі «Ген­гам» і ле­ген­дар­ную італь­ян­скую «Фі­я­рэн­ці­ну».

Выбар рэдакцыі

Культура

У Вялікім тэатры Беларусі чакаецца 300-ы паказ балета «Стварэнне свету»

У Вялікім тэатры Беларусі чакаецца 300-ы паказ балета «Стварэнне свету»

Пагаварылі з некаторымі з тых людзей, якія спрычыніліся да вялікай працы.