Вы тут

Укра­ін­цы за­бра­лі з бан­каў больш, чым у кры­зіс­ны 2008-ы


З па­чат­ку гэ­та­га го­да ўкра­ін­цы за­бра­лі з бан­каў рэ­корд­ныя 6 млрд до­ла­раў і 32 млрд грыў­няў, па­ве­дам­ляе Укрін­форм са спа­сыл­кай на фі­нан­са­ва­га ана­лі­ты­ка Эры­ка Най­ма­на.

Па­вод­ле яго слоў, пад­час кры­зі­су 2008 го­да ўкра­ін­цы вы­нес­лі 3,8 млрд до­ла­раў і 29 млрд грыў­няў. «Гэ­та тлу­ма­чыць пры­чы­ну рэз­ка­га па­дзен­ня аб'­ёмаў крэ­ды­та­ван­ня, — пі­ша спе­цы­я­ліст. — Пры­чым апош­нія ска­ра­ці­лі­ся тра­ды­цый­на менш, чым дэ­па­зіт­ная ба­за. У вы­ні­ку су­ад­но­сі­ны Loan-to-Deposіt Ratіo вы­рас­лі з 1,35 да 1,5 і вяр­ну­лі­ся да ўзроў­ню кан­ца 2012 го­да. Так што не ча­кай­це ў блі­жэй­шыя паў­го­да ад укра­ін­скіх бан­каў крэ­дыт­на­га ба­гац­ця. Спа­чат­ку ўкра­ін­цы па­він­ны вяр­нуць дэ­па­зі­ты ў бан­каў­скую сіс­тэ­му».

Выбар рэдакцыі

Культура

Кіно, якога не чакалі — 3. Завяршаем падборку драйвовых беларускіх фільмаў

Кіно, якога не чакалі — 3. Завяршаем падборку драйвовых беларускіх фільмаў

Сфера культуры ярчэй за іншыя паказвае, што калі не працуюць традыцыйныя схемы, прыходзіцца шукаць чорны ўваход. Пошукі часам нараджаюць эксперыменты і выкруты, якія абыходзяць абмежаванні, патэрны і завядзёнку і становяцца найлепшымі знакамі свайго часу. 

Грамадства

Як новыя дасягненні вучоных паляпшаюць якасць жыцця і здароўя чалавека?

Як новыя дасягненні вучоных паляпшаюць якасць жыцця і здароўя чалавека?

Па прагнозах спецыялістаў, не менш як 20 працэнтаў ад аб'ёму тавараў у XXІ стагоддзі будзе за біятэхналогіямі.

Грамадства

Збіраем гардэроб школьніка разам са стылістам

Збіраем гардэроб школьніка разам са стылістам

Пошукі і набыццё «школьнай формы», як па старой звычцы кажуць мамы і таты, — тая яшчэ галаваломка! 

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.