Вы тут

Супраць інспектараў на тонкім лёдзе...


На во­зе­ры Ло­мыш у ме­жах Па­лес­ка­га дзяр­жаў­на­га ра­ды­я­цый­на-эка­ла­гіч­на­га за­па­вед­ні­ка ра­бот­ні­кі Ма­зыр­скай між­рай­інс­пек­цыі за­тры­ма­лі жы­ха­ра На­роў­лі, які не­за­кон­на зда­быў тры­ма сет­ка­мі 74 асо­бі­ны роз­ных ві­даў ры­бы.

Пры за­тры­ман­ні па­ру­шаль­нік не пад­па­рад­ка­ваў­ся, не­ад­ной­чы спра­ба­ваў збег­чы, штур­хаў на тон­кім лё­дзе су­пра­цоў­ні­каў ін­спек­цыі, пад­вяр­га­ю­чы іх не­бяс­пе­цы. Дзярж­ін­спек­та­рам да­вя­ло­ся пры­мя­ніць фі­зіч­ную сі­лу. За не­за­кон­ную лоў­лю ры­бы, якая па­цяг­ну­ла на­ня­сен­не шко­ды пры­род­на­га ася­род­дзю ў асаб­лі­ва буй­ным па­ме­ры (217 ба­за­вых ве­лі­чынь), за­ве­дзе­на кры­мі­наль­ная спра­ва. Па­ру­шаль­ні­ка змяс­ці­лі ў іза­ля­тар ча­со­ва­га ўтры­ман­ня. Да­вя­дзец­ца яму ад­каз­ваць і за не­пад­па­рад­ка­ван­не служ­бо­вай асо­бе.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Адным з першых у вобласцi пачалi рэстаўрыраваць велiчны палац Сапег у Ружанах.

Грамадства

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Наша краiна займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне па колькасцi бескантактавых транзакцый.

Грамадства

«Разумныя» гарады. Як лiчбавiзацыя зменiць наша жыццё?

«Разумныя» гарады. Як лiчбавiзацыя зменiць наша жыццё?

Наступны этап — стварэнне разумных гарадоў.

Грамадства

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Цёплае i вiльготнае надвор'е, якое вось ужо чацвёрты тыдзень з невялiкiмi перапынкамi пануе ў Беларусi, штурхае да таго, каб пайсцi ў лес.