Вы тут

Ледзяному Дзеду не пашанцавала


Ня­гле­дзя­чы на зу­сім не­зі­мо­вае на­двор'е, рэ­зі­дэн­цыя Ле­дзя­но­га Дзе­да ў вёс­цы Мер­ку­ла­ві­чы Ча­чэр­ска­га ра­ё­на пра­цяг­вае су­стра­каць дзя­цей з Го­мель­шчы­ны і ра­да­ваць пры­го­да­мі, якія пад­рых­та­ва­лі ра­бот­ні­кі мяс­цо­ва­га Цэнт­ра куль­ту­ры. Ле­дзя­ны Дзед бу­дзе ві­таць гас­цей да са­ма­га Ва­дох­ры­шча.

10-29

Ана­толь Кля­шчук, фо­та аў­та­ра.

10-30

 

10-31

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Давайце разам прыгадаем свае першыя крокi ў школе. Што кажа дзецям настаўнiк?

Спорт

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Як беларусы рыхтуюцца да галоўных стартаў i як развiваецца паралiмпiйскi рух.

Эканоміка

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

У сельгаскааператыве «Ніва-2003» Гродзенскага раёна цяпер працуе ажно 11 маладых спецыялістаў.